+420 605 779 798 jana.ulehlova@tiscali.cz

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Vedení účetnictví a daňové evidence

Zpracovávání účetnictví a daňové evidence je hlavním pilířem našich služeb, se kterým máme zároveň nejrozsáhlejší zkušenosti. Dlouhodobě usilujeme o poskytování spolehlivých a precizních služeb v celé jejich komplexitě.

Rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím nejsou pro laika zásadní: jste-li drobným podnikatelem nebo OSVČ, Vaší povinností je vést daňovou evidenci, pokud u nás budete zastupovat právnickou osobu nebo jako fyzická osoba přesahujete roční obrat 25 milionů Kč nebo jste zapsáni v obchodním rejstříku, ukládá Vám zákon vedení účetnictví. V obou případech Vám garantujeme absolutní diskrétnost a odpovědnost za své služby.

V oblasti vedení účetnictví a daňové evidence nabízíme:

 • pečlivé zpracování dodaných dokladů
 • vedení účetního / peněžního deníku, knih pohledávek a závazků a všech dalších dokumentů
 • pravidelné závěrky účetnictví / daňové evidence
 • rekonstrukce
 • inventarizace majetku a skladových zásob
 • zastupování na úřadech

Personální a mzdová agenda

V rámci mzdové a personální agendy se pro Vás postaráme o všechny povinnosti, které pro Vás jako pro zaměstnavatele vyplývají. Patří mezi ně mimo jiné:

 • mzdové listy
 • měsíční výplatní listiny
 • kompletní zpracování pracovních smluv
 • přihlašování a odhlašování ke správě sociálního zabezpečení a pojišťovnám; pravidelné zprávy
 • vypočtení hrubé mzdy a odvodů
 • evidenční listy důchodového zabezpečení

Daňová přiznání

Rychle a spolehlivě pro Vás zhotovujeme a podáváme všechny druhy daňových přiznání:

 • daně z příjmu
 • DPH
 • silniční daň
 • daň z nemovitostí
 • darovací daň

Mezi našimi dalšími službami najdete:

 • účetní poradenství
 • daňová optimalizace

Zkušenosti s účetnictvím

Účetní kancelář Jany Úlehlové v Rumburku existuje už přes dvacet let a po celou dobu poskytuje svým klientům kvalitní a spolehlivé služby, které jim šetří čas pro uskutečňování jejich vlastních vizí. Máme za to, že naše dlouhodobá zkušenost je jednou z největších výhod naší firmy: za celou dobu naší existence jsme měli možnost setkat se i s těmi nejobskurnějšími zákrutami svého oboru a svým klientům jsme už pomohli i s těmi nejméně obvyklými problémy. Díky své bohaté praxi tak dokážeme přicházet s řešeními i tam, kde by ostatní selhali, a máme k dispozici široký rejstřík invenčních odpovědí na všechny otázky, které s naším oborem souvisejí.

Je přitom samozřejmostí, že naše vzdělání ani naše dlouhodobá zkušenost nemůže být jediným zdrojem, který naši současnou praxi informuje. V naší účetní kanceláři se zároveň snažíme si své informace neustále obnovovat a přizpůsobovat je měnící se podobě celé oblasti. Podrobně také sledujeme změny v legislativě, které se nás týkají, abyste Vy nemuseli. Pevně věříme, že náš přístup sedne i Vám. Těšíme se na setkání s Vámi!